شبکه های اجتماعی ←
با ما آشنا شوید
جمشید بابائی: عضو افتخاری هیئت مدیره
  • بیش از ٤٥ سال سابقه فعالیت در زمینه دارویی و اقلام یکبار مصرف پزشکی
سعید جابری :رئیس هیئت مدیره
  • بیش از 20 سال سابقه فعالیت تجاری به ویژه محصولات IT
دکتر علی بابائی: مدیرعامل و بنیان گذار
  • بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه دارویی ، اقلام یکبار مصرف پزشکی و محصولات آرایشی بهداشتی