شبکه های اجتماعی ←
با ما آشنا شوید
ارزش های بنیادین:

ارزش های بنیادین سازمان شامل احترام متقابل، صداقت، مسئولیت پذیری، پیشرفت و سهیم کردن افراد در سازمان می باشد.

احترام متقابل

رعایت اصول اخلاقی و احترام متقابل بدون در نظر گرفتن صرف منافع مادی در حوزه تجارت سرلوحه فعالیت رهبران، مدیران و کارکنان این شرکت می باشد و امیدواریم بتوانیم گام موثری در جامعه تجاری ایران اسلامی برداریم.

صداقت

معتقدیم کلید موفقیت در روابط فردی و سازمانی صداقت می باشد، لذا به عنوان شرکت، صداقت را با رعایت آئین نامه های اخلاقی در روابط فردی و جمعی با کارکنان جلوه می بخشیم.

مسئولیت پذیری

معتقدیم که همکارانمان می بایست در خصوص وظایف و جایگاه شغلی خود تمام همیّت و استعداد خود را بکارگیرند و از هیچ تلاشی در رسیدن به آرمان های شرکت دریغ نکنند و صاحبان شرکت نیز هر گونه پیشرفت خود را قدردان و مرهون تلاش بی وقفه کارکنان بدانند و همچنین به کلیه تعهدات اخلاقی و قانونی خود در خصوص این سرمایه های واقعی پایبند باشند.

پیشرفت

معتقدیم پیشرفت و توسعه فناوری جدید لازمه نیازهای افراد در سازمان می باشد. به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه، پیشرفت کارکنان را جزء وظایف لاینفک خود دانسته و با کمال میل پذیرای تغییر و مشوق نوآوری می باشیم