شبکه های اجتماعی ←
با ما آشنا شوید
فلسفه

معتقدیم که حتی نیت کمک به دیگران نیز می تواند مقدس باشد.

ماموریت

به دنبال آن هستیم شرایطی را فراهم کنیم که مردم کشورمان از زندگی با کیفیت و سالم برخوردار باشند.

چشم انداز

برآنیم تا از طریق عملکرد موثر و بهینه بزرگترین تامین کننده محصولات با کیفیت بالا در صنعت سلامت در خاورمیانه تبدیل شویم.