شبکه های اجتماعی ←

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

فرارسیدن نوروز باستانی یادآور شکوه ایران و یگانه یادگارجمشید جم را صمیمانه به شما و خانواده محترمتان شاد باش می گوییم و در پرتو الطاف بیکران ایزد، برایتان سلامتی و کامیابی آرزومندیم.

1393-12-26