شبکه های اجتماعی ←

شرکت دیبا طب پارس و مهر گستر تامین دارو در اقدامی مشترک به همکاری با انجمن IADR پرداخته و اسپانسری برگزاری سمپوزیوم یک روزه با موضوع طرح درمان ترمیمی بر اساس ریسک پوسیدگی (CAMBRA ( را بر عهده گرفته اند و از اساتید محترم دندان پزشکی که علاقه مند به حضور در این برنامه هستند دعوت به حضور می نمایند.

1394/05/12