شبکه های اجتماعی ←

دوره جامع يك روزه زيبايى كنگره پانزده انجمن ترميمى و زيبايى ١٩ آبان ماه ١٣٩٤ با حضور اساتيد برجسته برگزار می گردد. در این دوره اساتید به شرح زیر سخنرانی خواهند داشت:

دكتر فرخ آصف زاده

لبخند هاليوودى،درمان يا مد

دكتر ابراهيم امين صالحى

نكات كلينيكى موثر در موفقيت ترميم هاى سراميكى

دكتر حسن اسلامى

Dentist-lab communication

دكتر مسعودصانعى

سراميك ،تحولى در آفرينش لبخندى زيبا

دكترسعيدنعمتى اناركى

Artistic Element for Esthetic Ceramic Restoration

1394/06/10